"My ProjeCoffice" je naše projektová kancelář, připravená řešit Vaše projektové portfolio.

S našimi klienty řešíme například témata a projekty v oblasti

Vývoje IS/ERP

Projektová podpora při definici základních parametrů, postupu vývoje, nastavené rozsahu a podmínek pro testování dílčích výstupů, verifikace správnosti při vyhodnocování, integrace klienta do vývoje až pro UAT a předání

Vyvíjíte nějaký firemní IS/ ERP? Zastavili jste se na mrtvém bodě? Nejste si jisti zda postupujete správně? Nemáte dost kapacit? Nevíte zda máte všechny potřebné role pro projekt? Jakým způsobem ověřit správnost postupu při vývoji? Vyplácí se Vám to co děláte? Nevíte jak po dodání projekt zpětně vyhodnotit? Jak se poučit pro příště? Tohle všechno a nejen to, jsou aspekty projektů v rámci Vývoje IS a ERP.

Implementace IS/ERP

Komplexní projektová podpora od A-Z – koordinace Vašeho interního prostředí vs dodavatel

Rozhodnutí Re/Implementovat ERP/IS do společnosti je proces sám o sobě.
Potřebujete si ujasnit jaké řešení hledáte - tedy co je cílem – důvodem proč se re/implementací chcete zabývat, jaké agendy/moduly potřebujete využívat, musíte si ujasnit co je pro Vás v rámci výběru nejdůležitější, koho budete v rámci realizace potřebovat, jak moc Vás re/implementace zaměstná a kolik by měla stát aby korespondovala nejen Vašimi požadavky ale i mírou ochoty investovat

Nastavování RPA

RPA (Robotic Process Automation) – procesní analýzy a realizace implementačních projektů

RPA v mnoha podobách, je dnes už běžnou součástí mnoha procesů, to není novinka.
Podstatné je umět dnes různé RPA nástroje správně vybrat a implementovat do ekosystému společnosti tak, aby mohl být jeho potenciál maximálně využit.
Celý proces znamená jasný přehled o procesních krocích, identifikaci požadavků na RPA stejně jako pochopení přínosu RPA v rámci celé společnosti.
Důsledná implementace RPA Vám následně umožní sledovat zrychlení Vašich procesů, eliminaci manuálních zásahů a chyb, snížení nákladů a v důsledku pak, efektivně a plnohodnotně obslouženého klienta ...

Realizace nástrojů k měření výkonnosti

Identifikace klíčových parametrů pro měření výkonnosti a efektivity Vašich zaměstnanců, nastavení metrik a komplexního reportingu

Máte-li zaměstnance, potřebujete vědět jak výkonní jsou, nakolik se podílejí na produktivitě společnosti, jak to ovlivňuje příjmy a v konečném důsledku zisk.
Chcete sledovat nákladovou položku ve srovnání s přínosem každého jednotlivce.
Pak je ideální navrhnout takové řešení, které propojí výkonové ukazatele s finančními... a máte jasno.

Mapování a optimalizace procesů

Mapování procesů, návrhy optimalizace/automatizace, procesní postupy, podklady pro směrnice, schvalovací postupy

Čas od času je žádoucí zjistit, zda některé činnosti neděláte zbytečně - zda mají pro celý proces přidanou hodnotu, nebo jen nemáte jasno v tom jak Vám jednotlivé aktivity/ procesy fungují.
Chcete vědět, zda je prostor zjednodušit některé činnosti – z několika manuálních kroků udělat jen pár atp.
Pro tento účel je potřeba vědět, jak správně Vaše interní procesy zmapovat a definovat ty aktivity, které je možné zjednodušit, automatizovat - zajistit tak snížení nákladů na jejich zajištění a zeštíhlit je na méně robustní a komplikované...
Nebo jen prostě chcete vědět jak co funguje, odkud kam kdo co a komu předává, co dostává v jaké podobě a proč – minimálně procesní mapa by nebyla k zahození.

Zavádění BPM nástrojů

Výběr BPM dle stanovených kritérií, implementace a dohled nad jeho fungováním

Ať už se jedná o implementaci řešení napříč všemi firemními procesy nebo potřebujete pokrýt jen některé z agend, je potřeba komplexní pohled jak na výběr BPM nástroje pro Vaše potřeby tak na integraci všech potřebných složek v rámci společnosti. Projekty tohoto typu vyžadují nejen projektového manažera a koordinátora Implementace ale také třeba produktového specialistu. I v této oblasti máme zkušenosti.

Implementace IoT

Internet of Things – projekty v rámci vývoje, výběru a implementace IoT v rámci společnosti

Ať už máte vyvinuto své vlastní IoT nebo jen potřebujete koordinovat implementaci v rámci Vaši společnosti, víme o čem je řeč. Co je potřeba pohlídat, jak celou akci uchopit na začátku a vyhodnotit po jejím ukončení. Internet of Things pro nás není novinka...

Změn v organizační struktuře

Změny v části společnosti, Změny vlastnické struktury, Prodej společnosti nebo její části a další formy změn v organizačních strukturách společností

Změny v organizační struktuře se dějí a dít se budou
Ať už se jedná o poměrně jednoduché změny v organigramech, nebo je příčinou změna vlastnické struktury, rozdělení firem, prodej její části nebo společnosti celé, jedná se komplexní projekty s přesahem přes procesní, finanční personální a právní agendy.
Každý krok je definován konkrétním harmonogramem a za každým je sada jasně definovaných výstupů...
Každý takový projekt je významným milníkem společnosti určující její další směřování.

Procesních screeningů/Měření efektivity

Procesní screeningy/Audity rozdělení rolí v týmech/Měření efektivity jednotlivých oddělení

Ať už pro Vás platí, že nastavujete procesy na zelené louce, nebo jen potřebujete " provětrat" dlouho platné a nezměněné postupy, hledáte příčinu narůstajícího počtu podpůrných funkcí a chcete řídit náklady na ně, nebo jen potřebujete zjistit zda se Vám některé činnosti neduplikují nebo dokonce nejsou kontraproduktivní.
Pak je rychlá forma intenzivního procesního screeningu cestou, jak zjistit realitu a identifikovat příležitosti k nápravě....Zjistíte jak přesně jsou Vaše procesy, lidé a náklady propojeny a najdeme společně prostor pro zlepšení.
My jsme si jisti, že jednou ročně alespoň jeden screening v jakékoliv společnosti, znamená jistou úsporu financí. 
Současně učí zaměstnance přijímat změnu jako součást firemní kultury...

Datových skladů

Realizace firemních datových skladů se všemi potřebnými návaznostmi a vazbami na stávající systémy a aplikace. Realizace reportů, výběr reportingového nástroje

Rostete a s Vámi i data s nimiž pracujete! Vzájemně je propojujete a řídíte se jimi.
Chcete mít jistotu, že v reportech máte vše uvedeno správně, že skutečně pracujete s daty, která mají deklarovanou hodnotu - pak je na čase řešit datovou základnu, strukturu dat, vazby mezi nimi, propojení s dalšími systémy, podobu a frekvenci reportů, jejich hierarchii a transparentnost.... 

Zaměstnaneckých "zlepšováků"

Nastavování platforem pro realizaci zaměstnaneckých "zlepšováků" – Best Practice Sharing

Řídíte firmu, máte spoustu nápadů a Vaši kolegové/ zaměstnanci také. Rádi byste, aby se dobré nápady realizovaly s cílem generovat přidanou hodnotu na všem, s čím Vy a Vaši lidé pracujete. Jak zajistit, že lidé mají chuť své nápady sdílet, participovat na jejich realizaci a cítit se tak víc součástí firmy, motivování a integrováni do jejího směřovaní? Nastavte platformu pro sdílení nápadů, hodnoťte je, realizujte ty nejlepší, zapojte autora a odměňujte - dělá to zázraky :)

GDPR

GDPR - směrnice, procesní úpravy: jednorázové konzultace nebo komplexní řešení GDPR

General Data Protection Regulation určitě dnes není potřeba blíže specifikovat o co se jedná. Jediné co je potřeba si uvědomit, jsou dvě věci : 
1, GDPR nelze ignorovat
2, každá společnost pracuje s osobními údaji, případně s citlivými osobními údaji
Váš GDPR projekt jsme schopni odřídit od začátku do konce tak, abychom co v nejkratším čase a s minimálním zatížením Vašich zaměstnanců zajistili jak analýzu práce s dotčenými údaji , tak navrhli řešení pro úpravu interních procesů a postupů tak, aby vše bylo v souladu s nařízením.
Vzhledem k tomu, že si uvědomujeme nezbytnost rozumět dané problematice, spolupracujeme s odborníky v této oblasti, společností : Premium Systems, s.r.o.

Napište, zavolejte, stavte se na kávu a proberme společně s čím Vám můžeme pomoct
Těšíme se :)

Adresa

Jana Švermy 486
738 01 Frýdek - Místek
IČO: 06195679 DIČ: CZ06195679

Telefon

+420 602 532 483