"rePUBLIC CAMPus" představuje naši kompletní školící nabídku

3 dny

Výcvikový tábor "Boot Camp "pro projektové manažery - Základní

 • Vysoce interaktivní trénink pro projektové manažery (doporučena zkušenost 1-2 roky v projektovém managementu) se zaměřením na technické, behaviorální a integrační dovednosti s velkým zaměřením na vedení lidí
 • Podloženo teoretickými znalostmi a praktickými zkušenostmi
 • Firemní benefity využívající techniky Balanced score cards a Logical Framework Matrix LFM
 • Práce s projektovým rozsahem, projektové vedení aktivit a práce s časem za pomocí technik WBS (Work Breakdown Structure), Activity Diagram, Critical Path
 • Projektové reportování za pomocí Earned Value
 • Řízení rizik
 • Řízení komunikace
Zjistit více
2 dny

Výcvikový tábor "Boot Camp" pro projektové manažery - Pokročilí

 • Rozšíření třídenního tréninku zaměřeného na rozvoj projektového manažera
 • Teoretické zázemí a teorie omezení
 • Řízení portfolia a programu
 • Rozpočet a řízení veřejných zakázek
 • Řízení změn
 • Pokročilé techniky komunikace
Zjistit více
4 hodiny

Komplexní vzdělávací program "gROW TOGETher"- určeno vedoucím týmů, liniovým manažerům, stávajícím nebo budoucím lídrům : ZÁKLADNÍ SADA

Vzdělávací program „ gROW TOGETher“ – vznikl ve spolupráci s renomovanou IT společností.

Nabízí základní a následně navazující rozvojovou sadu WS.

Ty jsou realizovány s minimálním dopadem do pracovní doby a maximálně se snaží vstřebat konkrétní ekosystém společnosti, konkrétní potřeby účastníků kurzů.

Jedná se o velmi interaktivní a praktickou sadu.

Jednotlivá témata se mohou upravit a finalizují se spolu s klientem tak aby co nejvíce odpovídal požadavkům a prioritám.

Většinou organizujeme s týdenním/mesíčním odstupem mezi jednotlivými WS - nebo dle potřeby klienta.

Jedná se o 4hodinové bloky s množstvím příkladů a cvičení.

Základní sada WS - TÉMATA:

4WS :

 • Inicializace – PROJEKTOVÁ HRA
 • Zpětná vazba a hodnotící pohovory
 • Řešení konfliktů
 • Efektivní plánování času – prioritizace – FOCUS
Zjistit více
4 hodiny

Komplexní vzdělávací program "gROW TOGETher"- určeno vedoucím týmů, liniovým manažerům, stávajícím nebo budoucím lídrům : NAVAZUJÍCÍ SADA

Vzdělávací program „ gROW TOGETher“ – vznikl ve spolupráci s renomovanou IT společností.

Nabízí základní a následně navazující rozvojovou sadu WS.

Ty jsou realizovány s minimálním dopadem do pracovní doby a maximálně se snaží vstřebat konkrétní ekosystém společnosti, konkrétní potřeby účastníků kurzů.

Jedná se o velmi interaktivní a praktickou sadu.

Jednotlivá témata se mohou upravit a finalizují se spolu s klientem tak aby co nejvíce odpovídal požadavkům a prioritám.

Většinou organizujeme s týdenním/mesíčním odstupem mezi jednotlivými WS - nebo dle potřeby klienta.

Jedná se o 4hodinové bloky s množstvím příkladů a cvičení.

Navazující sada WS - TÉMATA:

 • Budování týmu ( MBTI – typologie)
 • Jak vést úspěšně pohovor
 • Vyjednávání a Rozhodování
 • Analýza kořenových příčin
 • Práce s riziky
 • ZV – zpětná vazba účastníkům sady
Zjistit více
8 h nebo 2 x 4 hodiny

Kurz Facilitace porad

Základní struktura Facilitačního kurzu je následující:

Úvodní část: Co je Facilitace? Jak ji mohu využít? Desatero facilitačních dovedností

Během úvodní části poznáte, co se skrývá pod pojmem facilitace, nakolik se překrývá s jinými přístupy skupinové práce, jako mediace, koučování nebo mentoring. 

Zjistíte, jak může být facilitace využita při vedení skupiny. Dozvíte se, co vše přispívá k vytvoření pozitivního a účinného rámce jednání.

Prakticky si vyzkoušíte přípravu i vedení facilitovaného jednání, hovoru.

Obsah:

 • pochopíte, jak funguje facilitační přístup, a budete vědět, kdy jej využít
 • dokážete se lépe připravit na řízení porady, jednání, či setkání
 • dozvíte se, co pomáhá k motivaci, aktivizaci a zapojení účastníků jednání
 • získáte větší jistotu pro začátek a vedení facilitačního procesu
 • získáte jasný rámec pro to jak facilitační zvládnout jakoukoli poradu/ jednání i náročný workshop – „desatero facilitačních dovedností“
 • nabudete jistoty, začnete se orientovat na podstatné momenty jednání, reagovat na ostatní účastníky atp.

Druhá  část :  Vedení procesu facilitace 

Obsah:

 • Získáte jasný rámec pro to jak facilitační zvládnout jakoukoli poradu/ jednání i náročný workshop – „desatero facilitačních dovedností“
 • nabudete jistoty, začnete se orientovat na podstatné momenty jednání, reagovat na ostatní účastníky atp.
 • Získáte praktické nástroje pro vedení různých typů porad a jednání
 • Prakticky si natrénujete komunikační schopnosti pro vedení procesu a práci s tématy
 • Budete se lépe orientovat při řešení možných problémů
 • Seznámíte se s vizualizací sběru informací
 • Budete vědět, jak přehledně formulovat výstup z jednání 

Třetí část :  Práce se skupinou účastníků jednání 

Obsah:

 • poznáte, jak při facilitaci efektivně využít váš komunikační styl
 • naučíte se všímat si dění ve skupině a reagovat na něj
 • dozvíte se, jak vytvořit a udržet motivaci skupiny
 • vyzkoušíte si, jak uklidnit emoce a najít shodu
 • získáte jistotu pro zvládání náročných situací
Zjistit více

PM poradenství – "Projektová První Pomoc"

aktivní workshop s cílem pomoci vám efektivně spravovat váš projekt

Ideální pro populaci Projektových Manažerů stejně tak jako vrcholový management nebo jakéhokoliv účastníka projektu.

Cílem tohoto workshopu je analyzovat Váš aktivně probíhající projekt - skutečnou situaci, které čelíte a poskytnout vám správnou léčbu aby byl projekt doručen včas, v plánovaném rozsahu a včetně všech výstupů. 
Ukážeme vám, jak:

 • Zrevidovat vaše projektové zadání a nastavit správě Project Charter - rozsah a cíle
 • Nastavíte svůj projektový plán nebo Vám poskytneme cenné rady, jak naplánovat vše tak, aby Vás plán vedl efektivně do každé z vašich projektových fází
 • Zkontrolujete své projektové role, definujete je správně (pomocí matice RACI) a jak vymezíte požadovanou úroveň spolupráce
 • Vyhodnotíte jednotlivé fáze projektu a jak pracovat s riziky a problémy

Dále s Vámi:

 • Nasdílíme osvědčené postupy při zavírání projektu – ukážeme vám ten nejlepší způsob, jak uspět – dodat požadované výstupy včas a v očekávané kvalitě
 • Doporučíme vhodnou projektovou dokumentaci
Zjistit více
1 den každý

Management, self development and leadership

Nejnovější koncepce v oblasti lidských zdrojů, osobní hodnocení a řízení rizik

Myers–Briggs Type Indicator (MBTI) – 1 den - Tato technika je introspektivní dotazník o sobě samém, navržený tak, aby indikoval psychologické preference v tom, jak lidé vnímají svět a jak rozhodují

 • Dozvíte se o své osobě více , než o ostatních
 • Sebehodnocení a vývoj, hodnocení týmu

Generation X, Y, Z - 1 den – Příležitost pro společnosti a týmy - zapojit a přilákat zaměstnance nové generace, zapojit je do stávajících vzorců a těžit z nich.

Změnové & Krizové řízení – 1 den - Workshop zvyšuje schopnost řídit skutečná turbulentní prostředí a přeměnu příchozích změn v příležitosti růstu jak osobnostního, tak týmu a celkově společnosti.

Řízení rizik – 1 den - Workshop je navržen tak, aby představil a podnítil řízení rizik v rámci každodenní práce. Je silně zaměřen na praktickou implementaci a zavádí tak vysoce účinné a snadno použitelné nástroje a rutiny.

 

Zjistit více
4 hodiny

MS Office Akademie / Excel kurzy (MS Office 2010-2016) / Excel I - Základy

 • Pracovní prostředí MS Excel
 • Práce v sešitu
 • Formátování dat a tabulky
 • Tisk a příprava před tiskem
 • Možnosti nastavení excellu
 • Klávesové zkratky
 • Komentáře
 • Ochrana listu, sešitu a souboru
Zjistit více
5 dnů

MS Office Akademie / Excel kurzy (MS Office 2010 -2016) / Excel II - Vzorce

 • Vzorce
 • Funkce
 • Praktický příklad - Funkce včetně vyhodnocení
Zjistit více
5 hodin

MS Office Akademie / Excel kurzy (MS Office 2010 -2016) / Excel III - Práce s daty

 • Práce s daty v aplikaci Excel
 • Kontingenční tabulka & Graf
 • Praktický příklad - Kontingenční tabulka včetně vyhodnocení
Zjistit více
4 hodiny

MS Office Akademie / Excel kurzy (MS Office 2010 -2016) / Excel IV - Podmíněné formátování

 • Grafy
 • Praktický příklad -  Grafy včetně vyhodnocení
 • Příklady dalších grafů v Pracovním sešitu
 • Podmíněné formátorvání
 • Praktický příklad - Podmíněné formátování včetně vyhodnocení
Zjistit více
4 hodiny

MS Office Akademie / Excel kurzy (MS Office 2010 -2016) / Excel V - Podmíněné formátování, VBA

 • MS Visual Basic ( VBA ) for Apllications - Vývojové aplikace
 • Základy psaní maker
 • Spuštění napsaného makra
 • Podmínka IF/THEN ve VBA kódu
 • Praktický příklad - VBA
Zjistit více
1 den

Lean Six Sigma / Yellow Belt

 • Pochopení DMAIC metodologie
 • Využití praktických příkladů v rámci simulační hry s reálnými procesy
 • Zkušenosti nasbírané v reálném prostředí na skutečných procesně zlepšovacích projektech
 • Představení velkého množství procesně zlepšovacích technik jako SIPOC, IS/IS NOT, Plavecké dráhy – Mapování procesu,
 • Rybí kost, Mapa procesních hodnot, 5S, Kaizen
 • Využití měkkých dovedností – Soft Skills- při vedení podobných workshopů
Zjistit více
3 dny

Linux - Základní principy

 • Zvyšte své zkušenosti s Linuxem. Trénink poskytujeme ve vašem / našem labu
 • Základní kurz – Soustředěná práce s bash, manipulací se soubory, standardními vstupy, výstupy a chybami, řízením procesů, kontrolami práce, editory, skriptováním, konfigurací sítě a mnohem více.
 • Naučíte se více o : hlavní stránky, příkazové řádky, zpětné lomítko, soubory a adresáře, atributy souborů, odkazy, toky souborů, stdin, stdout, stderr, filtry, pipes, procesy, hierarchie a terminologie procesů , sed, ed, skriptování, proměnné, podmínky, smyčky, správa sítí, administrace unix, spouštěcí proces, služby, správa profilů, správa uživatelů
Zjistit více
2 dny

Linux - kurz pro pokročilé

 • Cílem je zvýšit dovednosti řízení linuxu. Staňte se skriptovacím guruem, konfigurujte konfigurace s vysokou dostupností, konfigurace aplikačního serveru, konfigurace DHCP, DNS a firewall
 • Awk, logické svazky, software RAID, konfigurace sítě a směrování, firewall - iptables, konfigurace serveru DHCP, konfigurace serveru DNS, konfigurace Apache - webhosting
Zjistit více
1 den

Linux - programování

C++, bash skriptování a Python

Zjistit více

Ať už jste našli co jste hledali, nebo stále váháte, ozvěte se!
Nabídka je modulární - vždy pracujeme s Vašimi konkrétními potřebami..

Adresa

Jana Švermy 486
738 01 Frýdek - Místek
IČO: 06195679 DIČ: CZ06195679

Telefon

+420 602 532 483